Choose format

In stock
NOK 329

Randa

En fortelling på norsk og arabisk
Oversettelse og tilretteleggelse fra 2013. Randa er en fortelling om en ung jentes fantastiske livsverden. Fortellingen er satt sammen av 39 korte historier som hver står på egne ben med sine poenger. De korte tekstene kan nytes i seg selv, men etter hvert flettes historiene sammen og blir til fortellingen om Randas fabelaktige univers, livsgnist, drømmer og skjebne.
Den syriske forfatteren Zakariya Tamir (f. 1931) er blant araberverdenens mest leste og oversatte forfattere i moderne tid. Tamirs berømte historier minner om fabler og eventyr, og de grenser ofte til det mytiske. For Tamir, som for andre forfattere som har levd under autoritære regimer, er fraværet av detaljer om tid og sted en teknikk for å uttrykke samfunnskritikk.

Fortellingen om Randa ble for første gang oversatt til norsk av arabisklærerne Pernille Myrvold og John Erik Sætren i 2013. Teksten er spesielt tilrettelagt for undervisning i arabisk som fremmedspråk, og for å kunne være en inngangsport til arabisk litteratur:

- 39 enkelthistorier som til sammen utgjør historien om Randa
- en oversettelse til norsk med enkle setninger og et rikt språk
- norsk tekst satt opp parallelt overfor den arabiske teksten
- en fullt vokalisert arabisk originaltekst
- en egen ordliste/gloser til hver historie

Detailed information

  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215056562
  • Publication date: 04.05.2021
  • Book group: 893

John Erik Sætren

John Erik Sætren (f. 1978) har en Ph.d. i arabisk og underviser i arabisk på flere nivåer.
More about the author

Pernille Myrvold

Pernille Myrvold (f. 1970) er universitetslektor i arabisk språk ved Institutt for fremmedspråk, Universitetet i Bergen.
More about the author