Choose format

NOK 449
Expected 9/12/22

Rasisme

Fenomenet, forskningen, erfaringene
Hva kjennetegner rasismen i Norge i dag? Hvilke perspektiver og temaer opptar norske forskere?

I kjølvannet av Black Lives Matter-bevegelsen har begreper fra amerikansk og britisk rasismeforskning blitt en del av den norske rasismedebatten: strukturell rasisme, hvite privilegier, rasialisering, interseksjonalitet, mikro-aggresjon. Men hvordan kan og bør disse begrepene benyttes i en norsk sammenheng, og hva kan de hjelpe oss til å forstå?

I denne samlingen presenterer en rekke fremragende forskere studier av rasisme innen sitt fagfelt. Samlet sett viser boken hvordan rasismen i dag er et sammensatt fenomen: Den består av både holdninger om biologiske forskjeller og argumenter om kulturkrasj og uforenelige religioner og livsformer. Den har referanser til både nåtid og fortid - og til frykten for fremtiden.

Boken gir også et innblikk i hvordan minoritetspersoner i Norge opplever rasistiske holdninger og handlinger - et perspektiv som i stor grad har vært utelatt fra norsk rasismeforskning frem til i dag. I hvilken grad er forskningen i takt med de stadig flere historiene og erfaringene om opplevd rasisme i Norge?

Boken er uvurderlig lesning for alle som ønsker å forstå den norske rasismens særpreg og den globale sammenhengen denne rasismen er en del av.

Detailed information

  • Pages: 400
  • Language: Bokmål/Nynorsk
  • ISBN: 9788215063065
  • Publication date: 12.09.2022
  • Book group: 214