Choose format

In stock
NOK 379

Redde for skolen

Om skolefobi og skolevegring
De aller fleste barn liker å gå på skolen, men noen barn utvikler en frykt for skolen som kan bli svært intens og langvarig. Denne boka forklarer hvorfor det er slik og hvordan skoleansatte, foreldre og andre kan hjelpe elever med skolefobi.

Boka gir et teoretisk grunnlag for praktiske anvisninger i det pedagogisk-psykologiske arbeidet med elever som har emosjonelle forstyrrelser på grunn av angst. Forfatteren presenterer fenomenet «skolefobi» og gjør rede for hvorfor noen barn utvikler irrasjonell angst for skolen. Boka presenterer også ulike tiltaksformer som skolen og andre profesjonsutøvere kan benytte for å hjelpe elevene, inkludert forslag om hvordan skolen kan få elever med skoleangst tilbake til skolen og forberede dem til senere sosialisering i skolemiljøet.

Målgruppa for boka er studenter i profesjonsutdanningene i pedagogikk, psykologi og spesial­pedagogikk. Den er i tillegg aktuell som en håndbok for lærere og PPT-rådgivere som vil videreutvikle sin kunnskap om skolefobi i sin praksis, særlig med tanke på mer alvorlig grad av skolefobi. Boka kan også være av interesse for foreldre som ønsker en bedre forståelse av hvorfor deres barn er redde for å gå på skolen.

Detailed information

  • Pages: 192
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215043852
  • Publication date: 24.03.2021
  • Book group: 215

Branca Lie

er førsteamanuensis em., dr. scient. og faglig tilknyttet som forsker ved Handelshøgskolen Innlandet, Avdeling for Juss, psykologi og samfunnsfag, Seksjon for psykologi og ekstern medarbeider ved Universitetet i Stavanger. Hun har lang erfaring som foreleser i pedagogisk-psykologiske og spesialpedagogiske emner ved UiO, UiS og Høgskolen i Innlandet.
Hun har publisert flere bøker, blant annet «Eksepsjonelle og dobbelt eksepsjonelle elever - begavede elever og begavede elever med ulike vansker» (2014), «Begavede barn i barnehagealder» (2016), «Begavede barnehagebarns læring - i teori og praksis» (2017) og «Nye perspektiver på minoritetsspråklige elever» (2019).
More about the author