Choose format

In stock
NOK 269

Refleksjonshåndbok for barnehagelærere

Hva betyr egentlig det å reflektere? Hvordan reflekterer vi? Og hvorfor skal du som barnehagelærerstudent reflektere over din kommende rolle som barnehagelærer?
Målet med refleksjon i barnehagelærerutdanningen er å utdanne selvstendige, ansvarsbevisste profesjonsutøvere som hele tiden er opptatt av praksisendring til det beste for barna. Evne og vilje til å reflektere over det du gjør i samhandlingen med barna og dine kolleger, er derfor en viktig side av arbeidet som barnehagelærer. Det å lære seg å bruke refleksjon som læringsredskap i studietiden vil kunne gi deg en kompetanse du får mye bruk for som utøvende barnehagelærer. Som barnehagelærer skal du forvalte både et samfunnsansvar og et personlig ansvar for å gi barna så gode vekst- og læringsvilkår som mulig.

Boken er først og fremst skrevet for barnehagelærerstudenten, men den er også et svært nyttig hjelpemiddel for de som allerede jobber i barnehagen. Den viser enkle fremgangsmåter og holdepunkter for refleksjon i en barnehagefaglig sammenheng.

Kristin Bie er fagutviklingskonsulent på Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Helse Fonna-kommunene.

Detailed information

  • Pages: 104
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215025834
  • Publication date: 04.03.2016
  • Book group: 215

Kristin Bie

Kristin Bie er tidligere høgskolelektor ved helsefagutdanningene i det som tidligere var Høgskolen i Stord/Haugesund. I dag arbeider Bie som fagkonsulent ved Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester, i Helse Fonna kommunene.
More about the author