Choose format

In stock
NOK 319

Refleksjonshåndboken

2. utgave
I praksisnære utdanninger, som helse- og sosialfagutdanningene, vektlegges studentenes egen refleksjon over sin framtidige yrkesrolle.
Studentene blir bedt om å reflektere over opplevelser i praksis, over ting som skjer i ulike grupper og i øvelser på skolen. I tillegg skal det skrives refleksjonsnotater fra ulike praksisperioder. Det kan gi et inntrykk av at begrepet refleksjon blir brukt om litt av hvert, og kanskje blir det brukt litt ukritisk.For hva betyr egentlig det å reflektere? Hvordan reflekterer vi? Og hvorfor skal studentene reflektere over en rolle som er ny? Dette var spørsmål forfatteren stilte seg selv, og som la grunnlaget for Refleksjonshåndboken.

Boka er først og fremst skrevet for bachelorstudenten, men den kan også brukes av andre som grunnlag for læringsorientert refleksjon. Den er ment som et hjelpemiddel som ikke nødvendigvis skal leses fra perm til perm, men som du kan slå opp i for å finne fremgangsmåter og holdepunkter for hvordan du kan reflektere i en faglig sammenheng.

Annen utgave er i større grad tilpasset helse- og sosialfagutdanningene, det vil si et bredere nedslagsfelt enn første utgaven.

Kristin Bie er høgskolelektor ved bachelor sykepleie, Høgskolen Stord/Haugesund.

Detailed information

  • Pages: 96
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215017280
  • Publication date: 07.07.2010
  • Book group: 213

Kristin Bie

Kristin Bie er tidligere høgskolelektor ved helsefagutdanningene i det som tidligere var Høgskolen i Stord/Haugesund. I dag arbeider Bie som fagkonsulent ved Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester, i Helse Fonna kommunene.
More about the author