Choose format

In stock
NOK 519

Reflekterende prosesser i praksis

Klientsamtaler, veiledning, konsultasjon og forskning
Det har gått mer enn 20 år siden reflekterende team ble utviklet av et fagmiljø i Tromsø ledet av professor Tom Andersen. Metoden har blitt svært anerkjent, og i Reflekterende prosesser i praksis presenteres et mangfold av måter å arbeide på innenfor klientsamtaler med barn, voksne og familier, veiledning, konsultasjon og forskning.
Bokens praksisnære bidrag har det fellestrekk at de viser hvordan fagfolk har arbeidet med å utvikle egne arbeidsmåter inspirert av ideer og praksis fra reflekterende team, etter hvert benevnt som reflekterende prosesser.


Helge Eliassen er psykologspesialist i klinisk familiepsykologi. Han har i mange år arbeidet som familieterapeut i familievernet, og jobber nå ved Kirkens familievernkontor Uranienborg i Oslo.


Jaakko Seikkula er Ph.D, klinisk psykolog og familieterapiutdanner. Han jobber som professor ved psykologisk institutt ved i Universitetet i Jyväskylä i Finland og er tilknyttet Universitetet i Tromsø og Høgskolen i Agder i Norge.


Bokens øvrige bidragsytere er Rolf Sundet, Tom Andersen, Geir Lundby, Didrik Hægeland, Are Evang, Hanne Netland Simonsen, Mette Jensen Skålholt, Sissel Reichelt, Håkon Hårtveit, Magnus Hald, Thorbjørg Guttormsen, Heidi Susann Emaus, Maria F. Sandberg, Eva Kjellberg, Ingegerd Wirtberg, Ulf Axberg, Kristina Hallams, Judit Wagner, Barbro Collén, Curt Westin, Madelene Thörnlund, Jan-Christer Wahlbeck, Solvejg Rosenkilde Nielsen, Jacob Mosgaard, Bodil Burian og Poul Burian.

Detailed information

  • Pages: 320
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215007915
  • Publication date: 19.04.2006
  • Book group: 224

Helge Eliassen

Helge Eliassen er psykologspesialist i klinisk familiepsykologi. Han har i mange år arbeidet som familieterapeut i familievernet, og jobber nå ved Kirkens familievernkontor Uranienborg i Oslo.
More about the author

Jaakko Seikkula

Jaakko Seikkula er psykolog, ph.d og professor i psykoterapi ved universitetet i Jyväskylä, Finland.
More about the author