Choose format

In stock
NOK 419

Regneark for lærere

«Regneark for lærere» er skrevet som en innføringsbok i bruk av regneark i matematikkfaget.
I den første delen av boka presenterer forfatteren noen læringsteoretiske perspektiver på regneark. Videre viser han hvordan regneark kan brukes både som et didaktisk verktøy i innlæringen og som et verktøy i arbeid med problemløsning.

Den siste delen av boka handler om hvordan de sentrale myndighetene vurderer bruken av denne typen programvare på eksamen. Boka inneholder også et detaljert løsningsforslag.

Boka er godt illustrert og delt inn i mange små delkapitler, slik at temaet blir lettest mulig tilgjengelig. De fleste delkapitlene har oppgaver knyttet til det presenterte lærestoffet. De fleste av oppgavene kan brukes direkte på elever.

Boka retter seg mot lærerstudenter eller lærere som underviser i matematikk etter gjeldende læreplaner.

Henning Bueie er høgskolelektor i matematikk, statistikk og informasjonsbehandling ved Høgskolen i Lillehammer og har mange års undervisningserfaring i matematikk og statistikk. Han har tidligere gitt ut boka «GeoGebra for lærere».
...............

"Boka viser mange gode eksempler på hvordan regneark kan benyttes for å øke forståelsen av ulike emner innen matematikkfaget. Boken i sin helhet framstår som et nyttig supplement til lærere da den bidrar både til innføring og fordypning i regneark knyttet til relevante matematiske emner." (Lisa Steffensen, Høgskolen i Bergen, "Tangenten 3/2015)

Detailed information

  • Pages: 216
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215023618
  • Publication date: 30.04.2015
  • Book group: 219

Henning Bueie

Henning Bueie er førstelektor i matematikkdidaktikk ved Høgskolen i Lillehammer der han underviser i matematikk, statistikk og informasjonsbehandling. Han har mange års undervisningserfaring i realfag på grunn-, videregående- og høgskolenivå, og har blant annet gitt ut boka «GeoGebra for lærere».
More about the author