Choose format

In stock
NOK 339

Regresjonsanalyse for samfunnsvitere

Med eksempler i STATA
Regresjonsanalyse er den statistiske teknikken som oftest blir benyttet i moderne samfunnsvitenskap. Derfor er det et problem at mange studenter oppfatter regresjonsanalyse som skremmende vanskelig. Denne boken viser at det ikke trenger å være det.
«Regresjonsanalyse for samfunnsvitere» er en kort og uformell innføringsbok. Den er ment å fungere som en døråpner inn til den mer tekniske metodelitteraturen. Boken gir en konsentrert, men samtidig lettfattelig fremstilling av anvendt regresjonsanalyse. Fokus rettes mot de praktiske utfordringene; mot den intuitive forståelsen og regresjonsanalysens tilknytning til de ulike stadiene i forskningsprosessen, og ikke mot kompliserte formler og symboler. Fremstillingen tar utgangspunkt i et konkret eksempel med relevans for økonomi, statsvitenskap og sosiologi. Underveis presenteres og diskuteres kommandoer og utskrifter fra statistikkpakken STATA.

STATA datafil finner du nedenfor.

Boken finnes også i en utgave med eksempler i SPSS

Detailed information

  • Pages: 136
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215027746
  • Publication date: 04.07.2016
  • Book group: 214

Tor Midtbø

Tor Midtbø er professor ved Institutt for sammenliknende politikk, Universitetet i Bergen.
More about the author