Choose format

In stock
NOK 399

Religion i medienes grep

Medialisering i Norge
Religion er omstridt. Færre tror på Gud, og oppslutningen om organisert religion går tilbake. Samtidig er religion godt synlig i mediebildet. Hva er sammenhengen mellom vår oppfatning av religion og medienes grep?

Det nordmenn flest vet om religion ut over egen tro og tvil, preges av nyhetsmedier, underholdningsmedier og sosiale medier. Religion i medienes grep gir innsikt i hvordan religion inngår i historiske prosesser og samfunnsendringer, med vekt på medienes omformende rolle. Denne medialiseringen preger alle samfunnsområder, også religion. Boka belyser medialiseringen gjennom femti år, fra monopol i NRK med bare én kanal i radio og én i fjernsyn, til dagens digitale kamp om oppmerksomheten. Den akselererende medialiseringen har forandret forståelsen av religion i offentlighetens fellesrom. Boka viser dette gjennom en serie eksempler, fra strid om demonutdrivelse på 1970-tallet til kreativiteten på nettet i møte med koronakrisen i 2020.

Religion i medienes grep retter seg mot fagfolk, studenter og andre som er opptatt av brytningen mellom religion og samfunn.

«En nestor sammenfatter vår felles kulturhistorie på en fremragende måte ... Bokens store styrke er at Lundby er så kunnskapsrik og belest - mer enn seks hundre skriftlige kilder siteres - samtidig som han formidler denne informasjonen på en kortfattet og begripelig måte.»
forskning.no, Tellef Raabe

«Religion i mediene kan umiddelbart oppfattes som et tema for spesielt interesserte. Men med det perspektivet Knut Lundby har anlagt, framstår religion i mediene i en sammenheng som gir den en viktig rolle i samfunnsutviklingen.»
Gudleiv Forr, Mediehistorisk tidsskrift

«Denne boka handler egentlig om det største av alle spørsmål: Hvorfor har Norge i løpet av de siste generasjoner blitt det sekulært samfunn? [...] I rekken av betydelige mediebøker på norsk - vi har da noen - tar denne fra nå av en selvskreven plass».
Hans Fredrik Dahl, St. Olav

Detailed information

  • Pages: 272
  • Language: Bokmål/Nynorsk
  • ISBN: 9788215047607
  • Publication date: 26.03.2021
  • Book group: 217

Knut Lundby

Knut Lundby er professor emeritus i medievitenskap ved Institutt for medier og kommunikasjon på Universitetet i Oslo. Hans faglige bakgrunn er sosiologi med spesialisering i religionssosiologi. Lundby har også vært engasjert i Den norske kirke, blant annet som leder i Oslo bispedømmeråd fra 2006 til 2009. I 2018 ble han tildelt Norsk medieforskerlags hederspris.
More about the author