Choose format

In stock
NOK 489

Religion og menneskerettigheter

Konflikt, balanse og idealer
Forholdet mellom religion og menneskerettigheter påvirker skole og arbeidsliv, kultur og natur, politikk og rettsvesen. Det berører familielivene våre, hva vi gjør på soverommet, hva vi tør å si høyt - og hvordan vi ønsker å leve.

Å få tro og leve i henhold til sin religion er en menneskerettighet. Men menneskerettighetene beskytter oss også mot å bli tvunget til å leve etter andre menneskers religiøse regler. Siden dine rettigheter slutter der en annens rettigheter begynner, ligger utfordringen i å finne ut hvordan disse rettighetene må avgrenses i møte med hverandre.

I kristendom, islam, hinduisme, buddhisme, og jødedom er det forskjellige holdninger til trosfrihet og diskriminering, ytringer og privatliv og ikke minst til kvinners, LHBT-personers og religiøse minoriteters rettigheter. Ulike religiøse aktører kjemper både for og imot ulike menneskerettigheter.

Detailed information

  • Pages: 336
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215059983
  • Publication date: 27.06.2022
  • Book group: 217

Dag Øistein Endsjø

Dag Øistein Endsjø er professor i religionsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Han har forsket på og undervist i religion og menneskerettigheter i over 20 år, og han har lenge vært en tydelig stemme i offentligheten, blant annet ved å systematisk påpeke menneskerettslige utfordringer i Norge.

Endsjø har blant annet skrevet bøkene Sex og religion. Fra jomfruball til hellig homosex, Udødelighetens historie. Fra Jesus' oppstandelse til zombier, antioksidanter og barn i ilden, Det folk vil ha. Religion og populærkultur, Greek resurrection beliefs and the success of Christianity og Primordial landscapes, incorruptible bodies.
More about the author