Choose format

In stock
NOK 379

Religion og ungdom

Anmeldelser:

  • Les anmeldelse i Teologisk Tidsskrift (02/18), her.
  • Les anmeldelse i Nordic Journal of Religion and Society, her.
  • Les anmeldelse Prismet, her.
  • Les anmeldelse i Temenos, her.
  • Les anmeldelse i Religion og livssyn, her.
Er ungdom i Norge interessert i religion? Hva oppsøker de, og hva gir mening? Det norske samfunnet er i en religiøs endringsprosess. Det er mange måter å være religiøs på, og det er stor variasjon i kunnskap om og tilknytning til religion.
Ungdomstid er tid for utforsking og leting etter mening. Religionssamfunnene satser på ungdom og legger til rette for fellesskap. På sosiale medier kan ungdom hente kunnskap, samtidig som de aktivt kan praktisere religion. Migrasjon utfordrer religiøse ståsteder og gir nye tolknings- og handlingsrom. I dette landskapet navigerer unge mennesker sin religiøse nysgjerrighet eller utformer sitt religiøse ståsted.

«Religion og ungdom» springer ut av en forskningsinteresse blant forskere som studerer religion ut fra et samfunnsvitenskapelig og et religionsvitenskapelig ståsted. Gjennom empiriske undersøkelser utforsker og forklarer bidragsyterne unge menneskers religiøse orientering.

Medforfattere: Sindre Bangstad, Pål Ketil Botvar, Levi Geir Eidhamar, Ann Kristin Gresaker, Janna Hansen, Torjer A. Olsen, Audun Toft, Irene Trysnes, Sivert Skålvoll Urstad og Lill Margrethe Vramo.

«Den gir et godt bidrag til forskningsfeltet ungdom og religion, først og fremst i form av å danne et mangefasettert bilde av ulike ungdommers forhold til religion. Boken gir både en nyttig oversikt og illustrerende og tankevekkende dypdykk i konkrete religiøse ungdommers hverdag.»
Lina Snoek Hauan, Prismet (2/2018)

«For å utøve god religionsundervisning må lærere vite mest mulig om den virkeligheten ungdom vokser opp i og hvordan denne preger dem. Denne boka gir en religionslærer bedre innsikt i dette.»
Anne Langås, Religion og Livssyn (3/2017)

Detailed information

  • Pages: 280
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215029375
  • Publication date: 16.10.2017
  • Book group: 217

Ida Marie Høeg

More about the author