Choose format

In stock
NOK 419

Religion og ungdom

Anmeldelser:

«Den gir et godt bidrag til forskningsfeltet ungdom og religion, først og fremst i form av å danne et mangefasettert bilde av ulike ungdommers forhold til religion. Boken gir både en nyttig oversikt og illustrerende og tankevekkende dypdykk i konkrete religiøse ungdommers hverdag.»
Lina Snoek Hauan, Prismet (2/2018)

«For å utøve god religionsundervisning må lærere vite mest mulig om den virkeligheten ungdom vokser opp i og hvordan denne preger dem. Denne boka gir en religionslærer bedre innsikt i dette.»
Anne Langås, Religion og Livssyn (3/2017)

«Særlig er kapittelet om de unge samiske læstadianerne et friskt pust som gir leseren et litt bredere perspektiv på dagens norske kristendomsøvelse.»
Anne Sofie Roald, Teologisk tidsskrift (5/2018)

«The volume's consistent intent to let young people speak for themselves, without discussing them from a top-down perspective, has resulted in a highly interesting volume. Furthermore, I found the book to be a good read, also for a reader whose first language is not Norwegian.»
Maria Klingenberg,  Nordic Journal of Religion and Society (1/2020)

«One of the strengths of Religion og ungdom is the insights it provides into the several simultaneously lived realities of young people in contemporary, multicultural, and multi-religious Norway. ... Another strength of the book lies in the rich quantitative and qualitative research data, the chapters employ.»
Karoliina Dahl, Temenos (1/2019)

Er ungdom i Norge interessert i religion? Hva oppsøker de, og hva gir mening? Det norske samfunnet er i en religiøs endringsprosess. Det er mange måter å være religiøs på, og det er stor variasjon i kunnskap om og tilknytning til religion.
Ungdomstid er tid for utforsking og leting etter mening. Religionssamfunnene satser på ungdom og legger til rette for fellesskap. På sosiale medier kan ungdom hente kunnskap, samtidig som de aktivt kan praktisere religion. Migrasjon utfordrer religiøse ståsteder og gir nye tolknings- og handlingsrom. I dette landskapet navigerer unge mennesker sin religiøse nysgjerrighet eller utformer sitt religiøse ståsted.

«Religion og ungdom» springer ut av en forskningsinteresse blant forskere som studerer religion ut fra et samfunnsvitenskapelig og et religionsvitenskapelig ståsted. Gjennom empiriske undersøkelser utforsker og forklarer bidragsyterne unge menneskers religiøse orientering.

Medforfattere: Sindre Bangstad, Pål Ketil Botvar, Levi Geir Eidhamar, Ann Kristin Gresaker, Janna Hansen, Torjer A. Olsen, Audun Toft, Irene Trysnes, Sivert Skålvoll Urstad og Lill Margrethe Vramo.

Detailed information

  • Pages: 272
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215029375
  • Publication date: 16.10.2017
  • Book group: 217

Ida Marie Høeg

More about the author