Choose format

In stock
NOK 289

Religionsundervisning og mangfold

Rom for læring i religion, livssyn og etikk
I denne boka fra 2010 bidrar forskere og lærere til å fornye undervisningen i grunnskolens religions- og livssynsfag. Her møter leseren ideer til undervisningsopplegg, nyere religionspedagogisk teori, erfaringer fra klasserommet og refleksjoner over religionsfagets vesen og mangfoldighet.
Inspirasjonen har forfatterne hentet fra teoretiske idealer om den gode undervisning, fra produktive feilgrep og gode samtaler. Erfaringsbasert forskning på egen virksomhet i skolen får nå økende oppmerksomhet, og er også nevnt som læringsmål i planen for RLE-faget i lærerutdanningen. Boka er engasjerende skrevet og full av gode eksempler, gjenkjennelige situasjoner og tankevekkende diskusjoner. Hvert kapittel er ledsaget av en fagdidaktisk refleksjon.

Denne boka vil være et nyttig arbeidsredskap for alle som studerer og som underviser i RLE.

Detailed information

  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215054926
  • Publication date: 16.03.2021
  • Book group: 893