Choose format

NOK 549

"Request TANGO"

333 skvadron på ubåtjakt - maritime luftoperasjoner i norsk sikkerhetspolitikk
Historien om 333 skvadron er den lille fortellingen i den store. Det er historien om en liten norsk militær flyavdeling plassert på et lite sted i Nord-Norge - Andenes - som siden 2. verdenskrig og til i dag har hatt store strategiske oppgaver i enorme havområder.
Siden opprettelsen i 1942 har 333 skvadron vært spesialenhet for maritime luftoperasjoner i norske og tilstøtende havområder. Formålet med denne virksomheten har vært todelt. I fredstid har hensikten primært vært å fremskaffe informasjon om aktivitet under, på og over havoverflaten ved overvåking. I krigstid har maritime luftoperasjoner i tillegg hatt til oppgave å bidra i kampen om kontroll med havområdene, primært gjennom operasjoner mot fiendtlige marinefartøyer og spesielt mot ubåter. Etter andre verdenskrig har maritime fly også hatt en viktig rolle i jakten på militærteknologiens mest slagkraftige og ødeleggende kjernevåpen som var plassert om bord i avanserte og gigantiske strategiske ubåter. Utviklingen av 333 skvadron har vært båret frem av større strategiske behov der Norges forhold til stormaktene Storbritannia og senere USA og Nato har spilt en stor rolle.
Denne rikt illustrerte boken gir en grundig innføring i 333 skvadronens historie og betydning.

Detailed information

  • Pages: 456
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215018638
  • Publication date: 20.06.2012
  • Book group: 224

Håvard Klevberg

More about the author