Choose format

In stock
NOK 359

Resultater gjennom team

Ulike oppgaver fordrer ulikt samspill i teamet. Et godt gruppesamarbeid og effektive team er en avgjørende faktor for alle virksomheter. Hensikten med denne boken er å gi deg metoder for å "treffe blink" i ditt arbeid for å heve prestasjonene i teamet.

Enten det er snakk om å produsere eller nyskape er godt gruppesamarbeid og effektive team i dag en avgjørende faktor for alle virksomheter.

Resultater gjennom team handler om hvordan man utvikler fremragende team - team som effektivt løser de oppgavene er satt til å løse. Forfatteren omsetter godt fundert teoretisk kunnskap til et praktisk verktøy. Han viser at teamutvikling er en langsiktig og systematisk prosess og han styrer unna enkle standardoppskrifter. Et viktig budskap i boka er at teamutvikling alltid er skreddersøm.

Resultater gjennom team henvender seg til alle som skal lede eller hjelpe grupper til å yte sitt beste. Den gir verdifull innsikt i mellommenneskelig dynamikk noe som også gjør den til svært nyttig lesing i forbindelse med endringsprosesser. Med sin grundige teoretiske forankring er den i tillegg meget godt egnet som pensumlitteratur.

«Endelig en bok om teambygging som behandler temaet med den grundighet som det fortjener. I Statoil har vi brukt Sjøvolds teorier i operativt lederskap siden 2011. Det utgjør nå et sentralt element for å forstå og utvikle gode operasjonelle team og ledere.»
Odd Arne Nissestad, Dr.philos.,
Leder av Statoils senter for Operativt Lederskap


«Ved hjelp av metodene i boken får vi identifisert hva en fartøysbesetning må beherske for å yte i et usikkert og komplekst miljø. Derfor har vi på sjøkrigsskolen, de siste 12 årene, hatt stort utbytte av å bruke metodene i boken for å utvikle offiserer og operative besetninger.»
Roar Espevik, Kommandørkaptein,
hovedlærer lederskap, Sjøkrigsskolen

Detailed information

  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215042688
  • Publication date: 21.02.2020
  • Book group: 893

Endre Sjøvold

Endre Sjøvold er professor ved Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, NTNU og studerer teknologidrevet endring og teaminteraksjon. Han har over 30 års erfaring med transformasjon av store internasjonale selskaper, hvor høyt presterende team og ledergrupper er en viktig suksessfaktor. Sjøvold har publisert en rekke bøker og vitenskapelige arbeider samt bidratt til utvikling av internasjonalt anerkjente verktøy. I dag leder han prosjektet «Operativ ledelse», hvor kunstig intelligens og sensorteknologi kombineres for å måle teaminteraksjon.
More about the author