Choose format

In stock
NOK 359

Rett på Java

3. utgave
"Rett på Java" fra 2011 passer spesielt godt som pensum til introduksjonskurs for studenter på universitets- og høgskolenivå, men den er også velegnet for selvstudier.
Denne tredje utgaven av boka er basert på Java 1.6, og innholdet er revidert ut fra denne versjonen. I tillegg inneholder boka et nytt kapittel om parallelle programmer i Java og Kvikksort.

Boka inneholder korte og lettfattelige forklaringer på sentrale begreper i objektorientert programmering og Java. Teksten er rikt illustrert med programeksempler. I tillegg inneholder hvert kapittel en oversiktlig oppsummering samt oppgaver.

Boka har egne nettsider - nettressurser.no/java - som blant annet inneholder alle fullstendige programeksempler og forslag til oppgaveløsninger, og flervalgsoppgaver. På nettstedet ligger også programpakken easyIO, som benyttes i boka for enkel innlesning fra tastatur og filer og formatert utskrift til skjerm og filer.

Detailed information

  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215059594
  • Publication date: 28.07.2021
  • Book group: 893

Anders Brunland

Anders Brunland arbeider i dag som programutvikler i OBOS. Han har i mange år undervist i programmering med Java ved Universitetet i Oslo.
More about the author

Arne Maus

Arne Maus er førsteamanuensis ved Institutt for informatikk ved Universitetet i Oslo, og er gruppeleder for forskningsgruppa PSE (Programmering og Software Engineering). Han har særlig befattet seg med begynnerundervisningen i Java, utviklet et kurs i parallell-programmering, og jobbet med utvikling av parallelle algoritmer.
More about the author

Knut Hegna

Knut Hegna er utdannet cand. real. med hovedfag i informatikk. Han har i en årrekke arbeidet med programmering, systemutvikling og rådgivning innen fag- og forskningsbibliotek.
More about the author

Ole Christian Lingjærde

Ole Christian Lingjærde er professor i bioinformatikk ved Institutt for informatikk, Universitetet i Oslo. Han har lang erfaring med tilrettelegging og undervisning i informatikk ved Universitetet i Oslo.
More about the author