Choose format

In stock
NOK 499

Rett, retorikk og juridisk argumentasjon

Keiserens garderobe og andre essays
Boken inneholder essays om blant annet det psykologiske grunnlaget for retten, om prinsippenes betydning i juridisk argumentasjon, om fortellerperspektiver og stil, og juridiske sjangre.

Jussen er full av paradokser. Jo mer man analyserer retten, desto sikrere blir man på standpunkter, samtidig som grunnlaget for å være sikker blir mindre. De mest overbevisende elementene i en argumentasjon er ikke argumentene selv, men det grunnlaget de bygger på. Grunnlaget er sjelden uttalt, og ofte ubevisst, og ligger i oppfatninger om språk og begreper, kulturelle nøkkelfortellinger og fortellerperspektiv.

Boken setter nytt lys på rettsteorien, og gir et rettsteoretisk grunnlag for rettsretorikken. Studiene viser hvorfor retorikk er nødvendig for forståelse av retten, og hvordan bevissthet om retorikken i jussen kan gi rom for bedre argumenter.

«Jeg liker tanken på at Gravers ideelle publikum er fagpersoner, beslutningstagere og interesserte betraktere som føler et ansvar for å sette seg inn i rettens og lovens begrensninger og forutsetninger, fordi de ikke tillater seg å gå på autopilot i utøvelsen av egen profesjon eller myndighet. (...) det er slik refleksjon som, blant annet, sikrer oss mot justismord.»
Jan Grue i Prosa 05/2010

Detailed information

  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215044514
  • Publication date: 26.03.2020
  • Book group: 893

Hans Petter Graver

Hans Petter Graver er professor dr. juris ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. Graver forsker og underviser innen fagområdene retorikk, rettsteori, konkurranse- og markedsrett, forvaltningsrett og EØS-rett. Han har publisert en lang rekke arbeider innen disse fagområdene, og har også omfattende erfaring fra offentlig lovarbeid og granskninger.
More about the author