Choose format

In stock
NOK 499

Risikoanalyse

2. utgave
Hvordan kan din virksomhet sikre gode risikoanalyser?

I denne boken drøftes analysenes plass i risikostyringen. Hvordan bør risikoanalysene planlegges, gjennomføres og brukes, slik at de holder faglig høyt nivå og blir nyttige for virksomheten?

Teorien belyses gjennom en rekke eksempler fra ulike samfunnsområder, som transport, helse, olje og gass, IKT og kommunal virksomhet. Hvert eksempel innledes med et beslutningsproblem, og viser hvordan analysene kan brukes for å gi hensiktsmessig beslutningsstøtte.

Risikoanalyse omhandler problemstillinger knyttet til sikkerhet både når det gjelder ulykkeshendelser og tilsiktede handlinger som sabotasje og terror.

Boken retter seg mot fagpersonell innen risikoanalyse, studenter i risiko- og sikkerhetsfag og ledere og beslutningstakere i ulike virksomheter og sektorer.

Denne andreutgaven er oppdatert i henhold til utviklingen i risikofaget siden 2007.

Detailed information

  • Pages: 248
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215027920
  • Publication date: 15.02.2017
  • Book group: 214

Terje Aven

Terje Aven er professor i risikovitenskap ved Universitetet i Stavanger (UiS). Han har vært sentral i arbeidet med å utvikle UiS som et internasjonalt ledende senter for forskning og utdanning innenfor risiko- og sikkerhetsfag. Aven har skrevet et stort antall vitenskapelige artikler og bøker innen dette fagområdet, de siste 20 årene spesielt med vekt på å bygge et sterkt fundament for risikofaget og risikovitenskapen. Aven har hatt viktige internasjonale posisjoner i fagmiljøet, blant annet som leder for Society for Risk Analysis (SRA) og European Safety and Reliability Association (ESRA). Han er redaktør for to internasjonale tidsskrifter innen risikofag, for det ene sjefredaktør.
More about the author

Hermann S. Wiencke

Hermann Steen Wiencke er daglig leder i Proactima AS og har lang erfaring som konsulent innen fagområdet risikostyring og -analyse. Han er også foreleser ved Universitetet i Stavanger og har deltatt i en rekke forskningsprosjekter.
More about the author

Willy S. Røed

Willy Røed har doktorgrad i risikoanalyse og har mer enn 15 års erfaring blant annet med konsulenttjenester, forskning og undervisning relatert til bruk av risikoanalyse i ulike bransjer.
More about the author