Choose format

NOK 539

Rom for handling

Organisasjonslæring i skolen. 3. utgave
Er det muligheter eller begrensninger som preger arbeidet i skolen? Kan skolen bli en lærende organisasjon?
Rom for handling setter organisasjonsteori, læreplanarbeid, kollegaveiledning og skolebasert vurdering inn i en helhetlig ramme. Særlig drøfter forfatteren hvilke utfordringer og endringer Kunnskapsløftet innebærer. Gjennom å følge den nytilsatte rektoren Svein Sommersnes og hans kolleger, får leseren ta del i de daglige utfordringene lærere og skoleledere står overfor. Denne boka gir pedagoger det verktøyet de trenger for å systematisere og sette ord på sin egen kunnskap. Levende eksempler og refleksjonsoppgaver illustrerer teorien som blir presentert.

Boka henvender seg til lærere og ledere i grunn- og videregående skole, og til studenter i lærerutdanningen.

Lars Helle er førstelektor i pedagogikk ved Universitetet i Stavanger. Han har lang erfaring fra grunnskolen og fra lærerutdanningen. Helle har skrevet en rekke bøker, blant annet «trilogien» Mellomtrinnslæreren (2003), Ungdomstrinnslæreren (2004) og Småskolelæreren (2005).

Detailed information

  • Pages: 256
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215009162
  • Publication date: 07.04.2006
  • Book group: 215

Lars Helle

Lars Helle er førstelektor ved Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk, Universitetet i Stavanger. Han har lang erfaring som lærer og foredragsholder. Tidligere har Helle bl.a. skrevet en trilogi om lærerrollen på grunnskolens hovedtrinn, Læringsrettet vurdering, Rom for handling og Pedagogisk ordbok (i samarbeid med Inge Bø).
More about the author