Choose format

NOK 749
Expected 9/2/24

Romlig planlegging

Romlig planlegging handler om planlegging av arealer for utvikling av byer, tettsteder, annen bosetting og i ubebygde områder.

Basert på dagsaktuelle temaer setter boken søkelys på hvordan slik planlegging foregår, følges opp og blir gjennomført på grunnlag av lover og regler.

Boken kontrasterer lovgrunnlaget mot andre lands planlegging og diskuterer hvordan kommuner og fylkeskommuner lykkes med sin overordnede planlegging. Den drøfter også om detaljplaner med påfølgende byggesøknader blir gjennomført som tiltenkt, og poengterer hvor viktig analyser og informasjon er for at planmyndighetene skal nå de målene de setter for sine vedtatte planer. Til slutt presenteres eksempler på planlegging av både land- og sjøareal for økonomisk utnyttelse av naturressurser til energiproduksjon og akvakultur.

Boken er redigert som artikkelsamling. Den er aktuell for studenter og jurister som arbeider med eiendom og juss, saksbehandlere i kommuner, eiendomsutviklere og offentlige planleggere.

Detailed information

  • Pages: 400
  • Language: Bokmål/Nynorsk
  • ISBN: 9788215065878
  • Publication date: 02.09.2024
  • Book group: 211

August E. Røsnes

August E. Røsnes er professor emeritus i by- og regionplanlegging ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).
More about the author