Choose format

In stock
NOK 359

Sakkyndighetsarbeid

Innføring for psykologer og psykiatere
Her får du en innføring i praktiske sider ved sakkyndighet.

Sakkyndighetsarbeid som blir utført av psykologer og psykiatere representerer viktige premisser for rettslige avgjørelser. Rollen som sakkyndig skiller seg dermed vesentlig fra klinisk arbeid.

Enten den sakkyndige utreder saker for barnevernstjenesten, forsikringsselskaper eller for retten, er hensikten å finne fakta som kan bidra til å belyse saken.

Forfatteren henvender seg primært til psykologer og psykiatere som påtar seg sakkyndighetsarbeider, eller som vurderer å påta seg slike oppdrag. Men boka er også relevant for aktører som kjøper sakkyndighetsarbeid, for eksempel barnevernet, advokater og dommere.

Detailed information

  • Pages: 176
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215022680
  • Publication date: 09.05.2014
  • Book group: 214

Annika Melinder

Annika Melinder er spesialist i klinisk psykologi og professor i psykologi ved Universitetet i Oslo. Hun har arbeidet som sakkyndig siden begynnelsen av 1990-årene, er medlem av den rettsmedisinske kommisjon og av det nyopprettede utvalget for rettspsykologi og sakkyndighet i norsk psykologforening.
More about the author