Choose format

In stock
NOK 479

Samfunnskunnskap

Fagdidadaktisk innføring. 4.utgave

Detailed information

  • Pages: 288
  • Language: Bokmål
  • ISBN: 9788215024042
  • Publication date: 11.08.2014
  • Book group: 214
Ny utgave av svært populær lærebok, som analyserer og drøfter utfordringer i skolefaget samfunnskunnskap. Fagets verdier og formål, kunnskaps- og læringssyn, utvalg og organisering av lærestoff, arbeidsmåter og vurderingsordninger står sentralt i framstillingen.

En velskrevet innføringsbok som levendegjør stoffet gjennom tankevekkende sitater, konkrete eksempler, spørsmål til diskusjon og gode arbeidsoppgaver. Forfatteren legger gjennom hele boka vekt på de faglige og metodiske utfordringene som ligger i variert bruk av læremidler og arbeidsmåter - inkludert de nye digitale medier.

Boka er gjennomgående oppdatert, spesielt i forhold til ny Læreplan i samfunnsfag, som gjelder fra august 2013.

«Det merkes godt at denne boka er skrevet av en person med stor faglig tyngde og bred politisk innsikt. Styrken ved fremstillingen er det klare og enkle språket og den oversiktlige formen.»
Lektor Svein Krogvig, Ski videregående skole

Theo Koritzinsky

Theo Koritzinsky underviser ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Han har skrevet flere lærebøker i samfunnsfag, arbeidet mye med kunstfagenes plass i skolen, skrevet artikler og holdt kurs om flerfaglige tema- og prosjektarbeid.
More about the author