Choose format

In stock
NOK 469

Samfunnskunnskap

Fagdidaktisk innføring. 5. utgave
Ny utgave av populær lærebok som analyserer og drøfter utfordringer i skolefaget samfunnskunnskap. Fagets verdier og formål, kunnskaps- og læringssyn, utvalg og organisering av lærestoff, arbeidsmåter og vurderingsordninger står sentralt i framstillingen.

Theo Koritzinsky levendegjør stoffet gjennom konkrete eksempler, tankevekkende sitater, spørsmål til diskusjon og lærerike arbeidsoppgaver. Forfatteren legger gjennom hele boka vekt på de faglige og metodiske utfordringene som ligger i variert bruk av læremidler og arbeidsmåter - inkludert nye digitale medier.

Boka er gjennomgående oppdatert, spesielt i henhold til ny læreplan i samfunnsfag som gjelder fra august 2020.

Detailed information

  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215042770
  • Publication date: 23.07.2020
  • Book group: 893

Theo Koritzinsky

Theo Koritzinsky har vært universitetslektor i statsvitenskap og sosiologi og har senere arbeidet
med lærerutdanning ved Høgskolen i Oslo og Akeshus / OsloMet. Han har lang erfaring
med etterutdanning, læreplanarbeid og som forlagskonsulent i samfunnsfag. Han har
skrevet flere fag- og lærebøker i samfunnskunnskap og om tverrfaglig prosjektarbeid, læreplananalyse, norsk og internasjonal politikk. Han har bred erfaring fra politikk og samfunnsliv
- blant annet som tidligere medlem i Oslo bystyre, som stortingsrepresentant og medlem i
Norsk kulturråd, Nordisk Råd og Europarådet.
More about the author