Choose format

In stock
NOK 559

Samfunnsliv

Innføring i sosiologiske tenkemåter. 2. utgave
Samfunnsliv er en oversiktlig innføring i sosiologi. Denne andre utgaven av den velskrevne og oversiktlige innføringsboken er gjennomgående revidert, med nyskrevet stoff og oppdaterte eksempler.
Samfunnsliv introduserer sosiologiens basisbegreper, framstiller de forskjellige måtene å forklare sosiale fenomener på og presenterer de viktigste sosiale institusjonene i det norske samfunnet. Den gjør rede for både klassikerne og de nyere teoretikerne i faget og gir også en skisse av sosiologiens utvikling i Norge.

Boken tar innledningsvis for seg hva slags vitenskap sosiologi er, hva sosiologi kan brukes til, og gjør leseren kjent med fagets «grunnstamme». Deretter tar den for seg grunnbegreper og forklaringsprinsipper i fire faglige synsvinkler: interaksjonisme, individualisme, kontekstualisme og funksjonalisme. Hver tenkemåte avsluttes med en presentasjon av viktige sosiale institusjoner i moderne samfunn.

Innhold

Del I Sosiologiens emne
1 Hva skal vi med sosiologi?
2 Hva handler sosiologien om?
3 Hva er samfunnet?
4 Hva er det i den sosiologiske verktøykassen?

Del II Interaksjonisme
5 Meningsfellesskap
6 Samhandlingsprosesser
7 Kulturell integrering

Del III Individualisme
8 Sosialt bytte
9 Valghandlingsprosesser
10 Samfunnsstyring

Del IV Kontekstualisme
11 Sosiale kraftfelt
12 Struktureringsprosesser
13 Produksjon og reproduksjon

Del V Funksjonalisme
14 Sosiale system
15 Funksjoner
16 Strukturbevaring

Litteratur
Register

Detailed information

  • Pages: 288
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215012391
  • Publication date: 04.07.2008
  • Book group: 214

Willy Martinussen

Willy Martinussen er professor i sosiologi ved universitetet i Trondheim.
More about the author