Choose format

In stock
NOK 499

Samfunnsøkonomi

- en idéhistorie
Samfunnsøkonomi - en idéhistorie er en velskrevet bok som handler om samfunnsøkonomiens tilblivelse, skrevet av en av Norges mest anerkjente samfunnsøkonomer. Den tar deg med på en reise gjennom tid og rom der ideene og teoriene som har bidratt til fagets utvikling blir presentert og drøftet. Dette er den første fremstillingen av samfunnsøkonomisk idéhistorie på norsk.
Her stifter du nærmere bekjentskap med de sentrale og ofte fargerike skikkelsene som har formet og dannet grunnlaget for moderne samfunnsøkonomi, fra Adam Smith, via Karl Marx til John Maynard Keynes og Trygve Haavelmo. Boken gir en bred historisk introduksjon til økonomisk tenkning. Den er fri for kompliserte formler og er tilgjengelig også for ikke-økonomer. Samtidig fyller den et tomrom for alle dem som har studert eller studerer samfunnsøkonomi, men som savner en orientering om fagets historiske utvikling.

"Endelig har vi fått en oppdatert systematisk oversikt i norsk språkdrakt over utviklingen av det samfunnsøkonomiske faget."
Ola Storeng, Aftenposten

"Sandmo har heist den økonomisk-faglige fane, holdt seg til en avgrensning av en fagtradisjon, og gjort dette med glans. Økonomer burde skrive flere slike bøker som Agnar Sandmo har skrevet."
Pål Veiden, Morgenbladet

"En faglig begivenhet"
Rune Slagstad

"Gå å kjøp denne boka!"
Steinar Brox

"Uhyre kunnskapsrik!"
Einar Lie

"Sandmo forteller levende og enkelt om sentrale økonomers tanker og ideer. Nettopp utledningene om fagets sentrale begreper gjør den prisbelønte økonomiprofessorens bok så viktig. Sandmo viser at økonomisk idéhistorie ikke bare handler om en håndfull kjente økonomer, men også om de konkrete modellene økonomer benytter seg av daglig. Sandmos bok ville vært et glitrende grunnlag for en 16-timers obligatorisk forskningsrekke i emnet."
Camilla Bakken Øvald, Klassekampen

"Sammanfattningsvis är Sandmos bok en ovanligt bra bok i alla avseenden. Det är den som jag i första hand - före existerande engelskspråkiga alternativ - skulle rekommendera till en skandinavisk allmänekonom som vill få en rejäl överblick över ämnets historia."
Professor Bo Sandelin, ekonomisk debatt

Detailed information

  • Pages: 400
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215008516
  • Publication date: 29.09.2006
  • Book group: 212