Choose format

In stock
NOK 549

Samfunnssikkerhet

Risiko- og sårbarhetsanalyser
Samfunnssikkerhet presenterer og diskuterer en systematisk tilnærming til planlegging og beslutningstaking. Naturkatastrofer og større ulykkeshendelser preger samfunnet med jevne mellomrom.

Fokus i boken er hvordan planlegging, risikoanalyser og styring av sikkerhet kan bidra i utviklingen av et mer robust samfunn. Hvordan skal vi få kunnskap om de farer og trusler vi står ovenfor og alvorligheten av disse? Problemstillinger som belyses er bla.: Hvordan kan vi unngå at uønskede hendelser skjer? Hvordan kan vi minimalisere konsekvensene av slike hendelser når de skjer? Hvordan skal vi formulere mål og krav til sikkerhet og beredskap, hva slags metoder og modeller kan vi bruke, hvordan balanserer vi sikkerhet og økonomi, hvordan skal vi gå fram for å kunne prioritere riktig?

Målgruppen for boken er de som er opptatt av sikkerhet og beredskap i samfunnet, spesielt ledere, saksutredere i offentlig og privat virksomhet, risikoanalytikere, personell med beredskapsansvar og studenter ved studier innen sikkerhet og samfunnssikkerhet.

Detailed information

  • Pages: 304
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215001890
  • Publication date: 15.03.2004
  • Book group: 214

Marit Boyesen

Marit Boyesen er dr.polit. og førsteamanuensis ved masterstudiet i samfunnssikkerhet ved HiS.
More about the author

Kjell Harald Olsen

More about the author

Ove Njå

Ove Njå er professor i risikostyring og samfunnssikkerhet ved Universitetet i Stavanger. Han er en av grunnleggerne av studiene i samfunnssikkerhet og har mange års erfaring med forskning og veiledning av ph.d.-studenter innenfor teknisk samfunnssikkerhet og beredskap.
More about the author

Terje Aven

Terje Aven er professor i risikovitenskap ved Universitetet i Stavanger (UiS). Han har vært sentral i arbeidet med å utvikle UiS som et internasjonalt ledende senter for forskning og utdanning innenfor risiko- og sikkerhetsfag. Aven har skrevet et stort antall vitenskapelige artikler og bøker innen dette fagområdet, de siste 20 årene spesielt med vekt på å bygge et sterkt fundament for risikofaget og risikovitenskapen. Aven har hatt viktige internasjonale posisjoner i fagmiljøet, blant annet som leder for Society for Risk Analysis (SRA) og European Safety and Reliability Association (ESRA). Han er redaktør for to internasjonale tidsskrifter innen risikofag, for det ene sjefredaktør.
More about the author