Choose format

In stock
NOK 549

Samskaping

Sosial innovasjon for helse og velferd

VIDEO: SAMSKAPING OG INNOVASJON

 

Vår tids globale utfordringer utløser behov for nye og bærekraftige løsninger for samfunnsutviklingen. Nasjonale politiske reformer i helse- og velferdssektoren har lansert innovasjon som endringsstrategi. Men hva er innovasjon, og hvordan kan innovasjon få betydning for vår helse og velferd?

Disse spørsmålene utforskes i antologien «Samskaping. Sosial innovasjon for helse og velferd». Her presenterer de fremste forskerne bidrag fra både akademia og praksis. Ambisjonen er å synliggjøre kunnskapsfronten innen dette relativt nye feltet.

Boken er aktuell for alle helse- og sosialfaglige utdanninger i Norge, på bachelor-, master- og ph.d-nivå, samt for lærere, forskere og praktikere i helse- og sosialsektoren.

Elisabeth Willumsen er professor i sosialt arbeid ved Universitetet i Stavanger og har stilling som professor ll ved Høgskolen i Molde. Atle Ødegård er psykologspesialist og professor ved Høgskolen i Molde. Han har også stilling som professor II ved Nordlandsforskning.

Detailed information

  • Pages: 320
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215034089
  • Publication date: 22.05.2020
  • Book group: 223

Elisabeth Willumsen

Elisabeth Willumsen er professor i sosialt arbeid ved Universitetet i Stavanger og professor II ved Høgskolen i Molde.
More about the author

Atle Ødegård

Atle Ødegård er psykologspesialist og professor ved Høgskolen i Molde. Han har også stilling som professor II ved Nordlandsforskning.
More about the author