Choose format

In stock
NOK 449

Samtaler om bildebøker i barnehagen

En vei til opplevelse, lek og meningsskaping
Boka viser hvordan personalet i barnehagen kan utvikle en god lesepraksis med utgangspunkt i barns interesser, som tar vare på leseopplevelsen og fører til gode samtaler.
Boka handler om lesing av bildebøker som sosial opplevelse og kollektiv meningsskaping. Den retter oppmerksomheten mot det ord og bilder framkaller inni leserne. Styrt av skrift og bilder skaper leserne en ny tekst av sine egne tanker og følelser, en tekst som for dem er det litterære verket. Barna selv skaper sin egen opplevelse. Derfor er det et poeng at barna får ta initiativ til samtaler om emner de er opptatt av og definerer underveis i lesingen. Ved å ta utgangspunkt i barnas interesser og opplevelser kan personalet utvikle en litteraturdidaktikk i barnehagen som bygger på barnas medvirkning og tar vare på barnas opplevelser.

Boka retter seg mot studenter i barnehagelærerutdanningen og ansatte i barnehagen.

Detailed information

  • Pages: 168
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215024660
  • Publication date: 29.04.2016
  • Book group: 215

Trine Solstad

Trine Solstad er dosent i norskdidaktikk ved Institutt for språkfag på Universitetet i Sørøst-Norge, Campus Vestfold. Hun disputerte i 2015 med doktoravhandlingen "Snakk om bildebøker! En studie av barnehagebarns resepsjon" ved Universitetet i Agder.
More about the author