Choose format

In stock
NOK 329

Samvirke

En lærebok i beredskap

Detailed information

  • Pages: 160
  • Language: nor
  • ISBN: 9788215027944
  • Publication date: 10.07.2017
  • Book group: 214
Samvirke blir stadig mer aktuelt i en kompleks verden. Ved manglende eller haltende samvirke reduseres samfunnets evne til å møte sammensatte kriser. I denne boka blir utfordringene og styrken ved samvirke, ledelse og atferdsmønstre gjennomgått.

Forfatterne belyser samvirke gjennom skildringer fra ulike skadesteder. Mange av erfaringene er hentet fra maritim sektor, som er viktig på grunn av vår lange kystlinje. Du finner også eksempler fra smittevernberedskap, beredskap under massemønstring og informasjonssikkerhet.

Samvirke - en lærebok i beredskap gir de som jobber med beredskap, verktøy til å møte uforutsette utfordringer.

Boka retter seg mot de som er involvert i beredskapsarbeid, fra operative ledere i Beredskaps-Norge og ledere med kommunalt beredskapsansvar, til studenter med samfunnssikkerhet og kriser som tema.


Bidragsytere:
Jarle Løwe Sørensen, Jörn Klein, Atle M. Christiansen

Leif Inge Magnussen

Leif Inge Magnussen (PhD) er førsteamanuensis i ledelsesfag, og leder Senter for beredskap og integrert krisehåndtering ved Universitetet i Sørøst Norge (USN). Leif har drevet med kurs og føring siden 1982. Han er utdannet pedagog og Tindevegleder, og er president for Norske Tindevegledere, Nortind, og The IFMGA Environment Commission.
More about the author

Elsa Kristiansen

Elsa Kristiansen er førsteamanuensis og jobber som forskningsleder ved Senter for Beredskap og Integrert Krisehåndtering ved Høgskolen i Sørøst Norge (HSN). Hun har publisert over 50 artikler og bokkapitler innen språk, idrettspsykologi (motivasjon, hvordan takle media- og organisasjonsstress) og sport management (frivillige ved store arrangementer, talentutvikling, event management og sport communication).
More about the author

Eric Carlström

More about the author