Choose format

In stock
NOK 319

Seriøst?

Om sakprosa for barn
Seriøst? Om sakprosa for barn er en samtalebok om det å skrive og tegne om saklige emner for barn. Gjennom utforskende samtaler med bildebokskapere borer forfatterne i hva sakprosa for barn kan være, og hvordan forbindelser mellom fagstoffet og barneleseren kan skapes. De stiller spørsmål om hvordan bøkene forholder seg til sannhet, etterrettelighet og troverdighet. De er også nysgjerrige på hvordan overdrivelser, lek og humor kan blandes sammen med alvor og ettertanke i fagformidling til barn. Bildebokskaperne svarer. Det er deres drivkrefter, refleksjoner og fornemmelser forfatterne forsøker å løfte fram i bokens hovedkapitler.

Boken er basert på samtaler med bildebokskaperne Nina Marie Andersen, Elisabeth Vold Bjone, Agnes-Margrethe Bjorvand, Per Dybvig, Endre Lund Eriksen, Bjørn Arild Ersland, Anna Fiske, Esther van Hulsen, Jørn H. Hurum, Jenny Jordahl, Susanne Kaluza, Sigbjørn Lilleeng, Erna Osland, Line Renslebråten, Ingelin Røssland, Hans Jørgen Sandnes, Anne Sverdrup-Thygeson, Andreas Tjernshaugen, Jannicke Wiik-Nielsen og Stina Langlo Ørdal.

Forfatterne henvender seg til alle som formidler litteratur til barn. Det kan være de som selv skriver og tegner for barn, de som i kraft av sine yrker gjør barnebøkene tilgjengelige, og de som leser for barn. De håper å nå bibliotekarer, designere, forlagsredaktører, kritikere og folk som arbeider med forfatter- og kunstutdanninger. Boken er også egnet for studenter i barnehage- og grunnskolelærerutdanningene, lærere og litteraturforskere.

Detailed information

  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215051956
  • Publication date: 01.03.2023
  • Book group: 893

Trine Solstad

Trine Solstad er dosent i norskdidaktikk ved Institutt for språkfag på Universitetet i Sørøst-Norge, Campus Vestfold. Hun disputerte i 2015 med doktoravhandlingen "Snakk om bildebøker! En studie av barnehagebarns resepsjon" ved Universitetet i Agder.
More about the author

Ann-Mari Bugge

Ann-Mari Bugge er timelærer ved Institutt for pedagogikk på Universitetet i Sørøst-Norge, Campus Vestfold. Hun har en Master i faglitterær skriving.
More about the author