Choose format

NOK 349

Sivilisasjonens sårbarhet

David Humes analyse av samfunnsmessig utvikling
David Humes teori om grunnlaget for opprettholdelse av siviliserte samfunn har relevans idag. Det viser Petter Nafstad i denne boken.
I denne boken framstilles og tolkes den skotske filosofen og historikeren David Humes teori om grunnlaget for samfunns utvikling fra barbari til sivilisasjon og for opprettholdelse av siviliserte samfunn. En analyse av utvikling og bevaring av sivilisasjon bør, ifølge Hume, følge tre dimensjoner: en politisk, en økonomisk og en som angår sivilsamfunnet. Bokens tre hoveddeler analyserer derfor Humes behandling av disse tre samfunnsområdene.

Humes eksempel på vellykket samfunnsmessig utvikling fra barbari til sivilisasjon er England, men han mener også at analyse av engelsk fortid og samtid gir en mer generell forståelse av siviliserende prosesser. Også vellykkede siviliserte samfunn inneholder desintegrerende krefter og dermed potensialer for tilbakefall til ikke-siviliserte tilstander. Et eksempel på slike er radikaliserte religiøse og politiske ideologier.

Bokens hovedkilder er Humes "The History of England" (1754-61) og hans mange "Essays" om samtidige forhold.

Boken er også tilgjengelig med åpen tilgang på Idunn.no.


Forfatter er Petter Nafstad, professor ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudier, Universitetet i Tromsø.

Detailed information

  • Pages: 98
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215029412
  • Publication date: 26.06.2017
  • Book group: 227

Petter Nafstad

Petter Nafstad (f. 1950) er professor i filosofi ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitskap og lærerutdanning, Universitetet i Tromsø. Han har publisert bøker og artikler om filosofihistorie, David Humes filosofi og andre filosofiske emner.
More about the author