Choose format

In stock
NOK 329

Skape rom for folkehelse og livsmestring i skole og lærerutdanning

Hvordan kan skolens ledere og lærere legge til rette for det nye tverrfaglige temaet folkehelse og livsmestring i elevenes skolehverdag?

Denne boken viser hvordan læreren kan forstå og legge til rette for løsningsfokuserte og emosjonelle mestringsstrategier, bygge resiliens og positiv selvoppfatning og gi reguleringsstøtte til elever mens de er på skolen. På bakgrunn av flere forsknings- og utviklingsprosjekter fra skole og lærerutdanning presenterer forfatterne ulike perspektiver, praksiser og verktøy for å fremme folkehelse og livsmestring hos barn og unge.

Målgruppe for boken er alle som direkte eller indirekte berører livet til barn og unge i hele utdanningsfeltet fra grunnskole og videregående opplæring til lærerutdanning.

Detailed information

  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215047270
  • Publication date: 07.12.2020
  • Book group: 893

Kristin E. W. Bjørndal

More about the author

Veronica Bergan

Veronica Bergan er førsteamanuensis i naturfagdidaktikk ved UiT Norges arktiske universitet.
More about the author