Choose format

In stock
NOK 1 789

Skatteforvaltningsloven

Lovkommentar
Denne lovkommentaren inneholder skatteforvaltningsloven med forskrifter. Regelverket er kommentert av skattejurister med omfattende praksis fra det private næringsliv og skatteforvaltningen.
Boken er skrevet med tanke på skatteetaten, revisorer, regnskapsførere og advokater. Den er det sentrale hjelpemiddel ved behandlingen av spørsmål i tilknytning til skatteforvaltningsloven.

Denne utgivelsen er også tilgjengelig i digital versjon på juridika.no.

Detailed information

  • Pages: 480
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215028170
  • Publication date: 08.05.2017
  • Book group: 221

Einar Harboe

Einar Harboe er partner i advokatfirmaet Harboe & Co AS. Han har tidligere vært partner i BAHR og jobbet i Finansdepartementet, i Skattedirektoratet og på Universitetet i Oslo.
More about the author

Marianne Brockmann Bugge

Marianne Brockmann Bugge er partner i advokatfirmaet Harboe & Co AS og arbeider i hovedsak med merverdiavgift. Hun har tidligere arbeidet bl.a. i Finansdepartementet og Skattedirektoratet og er leder av Advokatforeningens Lovutvalg for avgiftsrett.
More about the author