Choose format

In stock
NOK 479

Skolen i demokratiet - demokratiet i skolen

Detailed information

  • Pages: 224
  • Language: nor
  • ISBN: 9788215020501
  • Publication date: 01.10.2012
  • Book group: 215
Boka handler om opplæring til demokrati gjennom deltakelse og undervisning. Hvordan kan læreren legge til rette for at elevene erfarer skolen som en arena for dialog om temaer som er viktige for dem? Boka utfordrer lærere til å tenke nytt om skolens demokratiske mandat og gir råd om undervisning.
En av skolens viktigste oppgaver er å forberede elevene til demokratisk deltakelse og danning. Boka innleder med en drøfting av overordnede forståelser av hva demokrati er og hvilken demokratiforståelse skolen bør bygge på. Boka tar utgangspunkt i hvordan skolen ivaretar sin oppgave i dag og stiller kritiske og konstruktive spørsmål til praktikere: Hva lærer elevene om demokrati gjennom elevrådsarbeid og andre formelle kanaler? Hvilken demokratiopplæring skjer i den uformelle elevmedvirkningen fra dag til dag? Hva er egentlig viktig kunnskap i et demokrati? Hvordan begrunner vi forventningene som rettes mot elevene om aktivt samfunnsengasjement?

Videre tar boka opp hvordan den teknologiske revolusjonen i skolen kan tjene elevenes demokratiske danning. Boka presenterer også forskning om hvordan ungdom opplever og forstår det norske demokratiet og sin egen rolle i det.

Boka retter seg mot lærerstudenter og lærere og utfordrer dem til å tenke nytt om hvordan skolen utdanner til demokrati. Et gjennomgangstema er hvilke valg skolen står overfor i praksis, og forfatterne diskuterer ulike løsninger på en praksisnær måte.

Kjetil Børhaug er statsviter tilknyttet lektorutdanningen ved Universitetet i Bergen. Han har arbeidet med samfunnsfagtema i lærerutdanning siden 1994. Trond Solhaug er statsviter og pedagog og er tilknyttet Program for lærerutdanning ved NTNU i Trondheim. Han har tidligere vært 10 år ved Universitetet i Oslo og har nesten 20 års fartstid i norsk skole.

Kjetil Børhaug

Kjetil Børhaug er professor ved institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap, Universitetet i Bergen. Han har arbeidet med samfunnsfagtema i lærerutdanning siden 1994.
More about the author

Trond Solhaug

Trond Solhaug er statsviter og pedagog og er tilknyttet Program for lærerutdanning ved NTNU i Trondheim. Han har tidligere vært 10 år ved Universitetet i Oslo og har nesten 20 års fartstid i norsk skole.
More about the author