Choose format

In stock
NOK 399

Skoler som lærer kollektivt

Læring i fellesskap gjennom tillitsbasert ledelse

Podkast: 

Denne boken bringer forskningslitteraturen på organisatorisk læring inn i norsk skolesammenheng og forankrer perspektiver på kollektiv profesjonsutvikling i en teoretisk og forskningsbasert ramme. Boken gjør også denne kunnskapen relevant for profesjonsutøvere i skolen.

I de seneste reformene i norsk grunnopplæring holdes bildet av skolen som lærende fellesskap frem som et organisasjonsideal og gir en «renessanse» for tillitsbegrepet og tillitsbasert relasjonsledelse. Det omfatter også i økende grad det sosialpsykologiske klimaet i skolens arbeidsmiljø, sentrert rundt begreper som psykologisk trygghet, kollektiv mestringstro, tillitsbasert ledelse og mestringsorientert ledelse.

Bokens gjennomgående tematikk, organisatorisk læring, er en retning innen organisasjonsforskningen som gir innsyn i kompleksiteten ledere står overfor i arbeidet med å utvikle ny kollektiv kompetanse i skoler. Flere anerkjente, empiriske studier fra ulike skolesystemer viser en sterk sammenheng mellom organisatorisk læring i skoler og tillitsbasert ledelse praktisert av rektorer og mellomledere. Boken binder disse retningene sammen gjennom å belyse hvordan ledere kan bygge tillit og trygge soner i skolens organisasjon for å legge til rette for de voksnes profesjonelle læring.

Målgrupper for boken er rektorer og skoleledere i praksis og utdanning, ledere på skoleeiernivået, teamledere og koordinatorer i skolen og lærere med interesse for kunnskapsbasert skoleutvikling.

Detailed information

  • Pages: 232
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215043821
  • Publication date: 11.01.2021
  • Book group: 215
Jan Merok Paulsen

Jan Merok Paulsen

har doktorgrad i organisasjons- og ledelsesfag og er professor i skoleledelse tilknyttet Oslo- Met - Storbyuniversitetet. Hans forskning omfatter ledelse
fra skoleeiernivået, rektors ledelse, mellomledelse i skolen og læring i skolens ulike profesjonelle fellesskap.
More about the author