Choose format

In stock
NOK 519

Skoleutvikling i praksis

Skolen har i dag et voldsomt press på å utvikle seg i takt med tanker om hva som er den gode skole. Presset kommer både utenfra og innenfra. Antologien Skoleutvikling i praksis løfter fram ny kunnskap om utviklingsprosesser i skolen.
Antologien består av spennende artikler som henter sin empiri fra skoleutviklingsprosjekter der skole, skoleeier og eksterne kompetansemiljøer har samarbeidet om å endre praksis. Hver artikkel konkretiserer ny lærdom som har oppstått når teori omsettes til praksis og mennesker begynner å tenke og handle annerledes.

Alle tekstene handler direkte og indirekte om endringsledelse. Tematisk er de inndelt på denne måten:
- Praksisaktiviteter som fører til endring
- Ledelse og samarbeid som drivkraft for endring

Eksempler på temaer:
- Innføring av IKT og hvordan krav til kompetanseutvikling fører til skoleutvikling
- Lærersamarbeid som verktøy i skoleutvikling
- Drøfting av ulike tilnærminger til ledelse gjennom et flerårig prosjekt og konsekvenser av dette
- Drøfting av lærernes eierskap til prosjektet og om dette påvirker resultatet
- Utvikling av team på videregående skole i et samarbeidsprosjekt med grunnskolen, der dette er en innarbeidet arbeidsform

Målsettingen til det nasjonale skoleutviklingsprogrammet Kunnskapsløftet ¿ fra ord til handling har vært å bidra til at flere skoler blir dyktigere til å vurdere egne resultater og forbedre opplæringen i tråd med kravene i reformen Kunnskapsløftet. Om lag 250 skoler og 40 barnehager har siden 2006 deltatt i dette programmet. På bakgrunn av dette programmet har bokas bidragsytere satt seg som mål å utvikle ny kunnskap om skoleutvikling. Resultatet har blitt originalt, nytt og lærerikt.

Bidragsytere: Lena Abrahamsen, Ulf Blossing, Hans Jørgen Braathe, Trond Buland, Mette Bunting, Astrid Birgitte Eggen, Kirsti Lyngvær Engelien, Janne Madsen, Ann Merete Otterstad, Wenche Rønning, Lene Rønning-Arnesen, Anne Sofie Skogvold, Siw Skrøvset, Else Stjernstrøm, Kjersti Stundal og Marko Valenta.

Detailed information

  • Pages: 224
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215015965
  • Publication date: 02.06.2010
  • Book group: 215