Choose format

Coming for sale
7/26/21
NOK 339

Skriv i alle fag!

Argumentasjon og kildebruk i videregående skole
Kunnskapsløftet krever at det skal arbeides med skriving i ALLE fag, men forskning tyder på at det ikke skjer. Denne boken fra 2011 vil bidra til å endre praksis og gir konkrete råd til hvordan skriveundervisning kan gjennomføres i sentrale fag på videregående trinn.
Boken setter fokus på den skrivingen som viser seg å være mest krevende - og som er felles i alle fag: argumentasjon og kildebruk.

Her formidler lærere selv sine egne skrivepedagogiske opplegg rett fra klasserommet, både i fellesfagene samfunnsfag, naturfag, engelsk, RLE og norsk, og i programfagene biologi og treningslære.

I tillegg har boka med et kapittel om rektors muligheter som leder for tverrfaglig skrivesamarbeid mellom faglærere ved skolen, og et kapittel som beskriver skrivepedagogiske arbeidsmåter som er nyttige i alle fag. Elevsynspunkter er også med.

Boken bygger på de konkrete erfaringene til lærere og skoleledelse ved Nadderud videregående skole og skriveforskere ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo. Sammen har de gjennom flere år arbeidet med å prøve ut og vurdere samarbeidsformer mellom lærerne og konkrete undervisningsopplegg i klasserommene. Resultatene er så gode og tankevekkende at de bør interessere alle lærere og skoleledere på videregående trinn.

"Anbefales på det sterkeste. ... Les boka, og presenter den for flest mulig av dine kolleger i ulike fag!" Anne Charlotte Torvatn, Norsklæreren

"Dette er ei bruksbok for oss som må fylgja opp Kunnskapsløftet i skolekvardagen. ... Kvart kapittel er skrive av erfarne lærarar som ein introduksjon til skrive- og leseopplæring i deira fag. Dej gjev lesaren mange konkrete tips" Steingrímur Njálsson, Tidsskriftet Steinerskolen

Detailed information

  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215059495
  • Publication date: 26.07.2021
  • Book group: 893

Frøydis Hertzberg

Frøydis Hertzberg er professor emeritus ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo. Hun har utgitt en rekke bøker, blant annet «Muntlige tekster i klasserommet» (med Sylvi Penne, 2008), de to bøkene om «Norske ungdommers skrivekompetanse» (2005, med Kjell Lars Berge, Lars Sigfred Evensen og Wenche Vagle), og «Muntlig norsk» (1999, bl.a. med Astrid Roe).
More about the author

Karl Henrik Flyum

Karl Henrik Flyum er universitetslektor ved Universitetet i Oslo. Han har bred erfaring med skriveundervisning for studenter og ansatte på alle nivåer og fag ved universitetet.
More about the author