Choose format

In stock
NOK 359

Små nøkler - store dører

Invitasjon til sosiologi
Visste du at den amerikanske sosiologen Robert Mertons teori om utilsiktede konsekvenser kan bidra til å forklare den noe snodige klesmoten blant svenske danseband på slutten av 1970-tallet? Eller at Pierre Bourdieu muligens hadde løsningen på hvorfor elektriske biler aldri ble noen suksess? Dette, samt hvordan globalisering kan forklares via en tekopp, og en rekke andre originale spørsmål kan du lese om i denne boken fra 2010.
Gjennom å ta opp sentrale begreper som samfunn, identitet, makt, klasse og kultur, inviterer Hans Erik Næss til en spennende oppdagelsesreise i sosiologifaget. Den reisende tas med til blant annet Londons østkant, konsentrasjonsleire, hulemalerier, blogger, Slow Food-bevegelsen, Frankenstein og japansk seksualpraksis. Underveis diskuterer Næss ulike innfallsvinkler til hvordan sosiologien kan sette oss i stand å forstå forholdet mellom individ og samfunn.

Små nøkler - store dører henvender seg til sosiologistudenter og alle andre som synes det er fascinerende å reflektere over hvorfor og hvordan det sosiale er en så grunnleggende del av det å være menneske.

Kapittel 1 Hva er sosiologi?
Kapittel 2 Samfunnsvitenskapelig integritet
Kapittel 3 Mennesket er ikke en øy
Kapittel 4 Grenser og gråsoner
Kapittel 5 Vår pakt med naturen
Kapittel 6 Frankensteins dilemma
Kapittel 7 Stemmer teller, ressurser avgjør
Kapittel 8 Lommebokliv
Kapittel 9 Hit og dit og frem og tilbake
Kapittel 10 Sosiologi i praksis

Detailed information

  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215054810
  • Publication date: 15.03.2021
  • Book group: 893

Hans Erik Næss

Hans Erik Næss er seniorrådgiver for forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid ved Westerdals Oslo ACT, samtidig som han er tilknyttet Avdeling for ledelse. Han har en PhD i sosiologi fra Universitetet i Oslo (2014) og har tidligere vært tilknyttet de tverrfaglige forskningsprogrammene CULCOM (Kulturell kompleksitet i det nye Norge) og KULTRANS (Kulturelle transformasjoner i globaliseringens tidsalder). Næss har gitt ut flere bøker, blant annet Små nøkler - store dører. Invitasjon til sosiologi (2010) og Globografi. En kort innføring i flerlokalitetsforskning (2014). Han har dessuten vært medredaktør for tre antologier, blant annet Tanker om samfunn (medredaktør Kenneth Dahlgren, 2012).
More about the author