Choose format

In stock
NOK 439

Sosialpedagogisk praksis

det handler om hva du gjør
I denne boken presenteres sosialpedagogisk praksis slik vi møter den i barnevernspedagogens yrkesutøvelse. Forfatteren knytter praksisen til sentrale teorier om sosialpedagogikk, samtidig som det understrekes at praksisen må utformes i genuine møter mellom den profesjonelle og klienten.


Sosialpedagogisk teori bidrar til forståelsen av individets dannelse og utdanning, samtidig som samfunnsperspektiv og fellesskapsforståelse er viktig. Sosialpedagogikkens fokus er "de pedagogiske nødsituasjoner" og endringsarbeid med barn og unge står sentralt. Storø viser hvordan teoriene og praksisene griper inn i hverandre og konkretiserer det sosialpedagogiske arbeidet.

Forfatteren legger vekt på personlig og profesjonell kompetanse i møte med de handlingskravene man møter i pedagogisk arbeid. Sentrale temaer er relasjon, refleksjon, perspektivering, struktur, systematikk og kontekst. Språket og et sosialkonstruksjonistisk perspektiv er viktige redskaper.

Boken henvender seg både til studenter og praktikere. Særlig til barnevernspedagoger, men også vernepleiere, sosionomer og andre yrkesgrupper som arbeider med utsatte barn og ungdommer og deres familier, vil ha nytte av den.

Jan Storø er barnevernspedagog og cand.polit. Han arbeider som førstelektor ved barnevernspedagogutdanningen på Høgskolen i Oslo. Storø har tidligere publisert bla På begge sider av atten. Om ungdom, barnevern og ettervern Universitetsforlaget 2001.

Detailed information

  • Pages: 192
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215012704
  • Publication date: 18.08.2008
  • Book group: 213
Jan Storø

Jan Storø

Jan Storø er barnevernspedagog og cand.polit. Han er dosent ved barnevernspedagogutdanningen på OsloMet - storbyuniversitetet. Storø har tidligere publisert blant annet «På begge sider av atten. Om ungdom, barnevern og ettervern» (2001) og «Ettervern og overgang for ungdom i barnevernet» (2012).
More about the author