Choose format

NOK 559

Sosiologisk leksikon

2. utgave
Sosiologisk leksikon gir korte og konsise innføringer i sentrale begrep og teorier, metoder og studiefelt i sosiologien.
Sosiologi er på mange måter samfunnsvitenskapens "allmennfag", og mange andre fagdisipliner har tatt opp i seg sosiologiske begrep og resonnement. Leksikonet vil derfor også være et godt supplement til pensumlitteratur for studenter i mange fag, og det imøtekommer et behov for rask innhenting av informasjon om fagtermer som letter tilegnelsen av stoffet. Denne reviderte utgaven på norsk er gjennomgående oppdatert og også betydelig utvidet, med mange nye oppslagsord.

Dette populære oppslagsverket ble utgitt første gang i 1997, som et nordisk samarbeidsprosjekt, med Heine Andersen (Københavns Universitet), Thomas Brante (Lunds Universitet) og Olav Korsnes (Universitetet i Bergen) som redaktører.

Detailed information

  • Pages: 352
  • Language: Bokmål/Nynorsk
  • ISBN: 9788215013800
  • Publication date: 05.12.2008
  • Book group: 214

Olav Korsnes

Olav Korsnes er professor emeritus ved institutt for sosiologi, Universitetet i Bergen.
More about the author