Choose format

In stock
NOK 299

Spørreskjema som metode

For helsefagene

Anmeldelser

Les bokanmeldelse

utposten.no

Forfatteren gir deg kunnskap om spørreskjemametodikk og spørreskjemakonstruksjon.

Detailed information

  • Pages: 64
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215029405
  • Publication date: 29.05.2017
  • Book group: 213

Malin Eberhard-Gran

Malin Eberhard-Gran er spesialist i samfunnsmedisin og professor i klinisk epidemiologi ved det medisinske fakultet, UiO. Hun jobbet som allmennlege og i kommunehelsetjenesten i flere år før hun begynte å forske. Eberhard-Gran er prosjektleder for flere større befolkningsundersøkelser både ved Folkehelseinstituttet og Akershus universitetssykehus, og har utviklet mange spørreskjemaer. I tillegg underviser hun medisinstudenter og foreleser om reproduktiv epidemiologi samt holder metodekurs for helsepersonell på sykehuset.
More about the author

Christina Winther

More about the author