Choose format

In stock
NOK 519

Språkdidaktikk for norsklærere.

- mangfold av språk og tekster i undervisningen
Hvordan skape motivasjon for og kunnskap om grammatikk i skolen? Denne boka gir gode råd til lærerstudenten og læreren.
"Språkdidaktikk" tar for seg sentrale emner vordende norsklærere støter på når de skal formidle grammatikk til elever. Solide fagpersoner fra lærerutdanningen gir her interessante innfallsvinkler til sentrale tema i språkundervisningen:

1. "Grammatikk?" av Frøydis Hertzberg
2. "Elevteksten ? et grammatisk utstillingsvindu" av Mette E Nergård og Ingebjørg Tonne
3. "Andrespråkeleven og målspråket" av Grethe Hilditch og Finn Aarsæther
4. "'Stjålen skrivefrihet?' ? om argumenterende skriving på ungdomstrinnet" av Anne Kristine Øgreid
5. "Om grammatikk og fagspråk" av Eva Maagerø
6. "Språket som speil for Halims utvikling ? en gjennomgang av romanen Et øye rødt av Jonas Hassen Khemiri" av Mette E Nergård
7. "Flerspråklighet og kodeveksling" av Finn Aarsæther
8. "Grammatikk og skriveutvikling ? didaktiske eksempler" av Ingebjørg Tonne og Laila Sakshaug
9. "Synleg og meir nynorsk = betre nynorsk. Utvikling av literacy på norsk, bokmål og nynorsk, for alle elevar på barne- og ungdomstrinnet" av Synnøve Skjong og Inger Vederhus
10. "Gøy med grammatikk. Dataspill i grammatikkopplæringen" av Kristin Hagen og Janne Bondi Johannessen

Boken er skrevet særlig for studenter i lærerutdanningen og norsklærere i grunn- og videregående skole.

Detailed information

  • Pages: 176
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215013077
  • Publication date: 15.10.2008
  • Book group: 216

Ingebjørg Tonne

More about the author

Mette Elisabeth Nergård

More about the author