Choose format

In stock
NOK 439

Språklæring det siste året i barnehagen

Gjennom lek og utforskende samtaler kommuniserer barn med andre, de lærer ord og begreper, og det meste av grammatikken er ferdig utviklet når barna begynner på skolen.

Forfatterne belyser de eldste barnehagebarnas språkmiljø, både i et her-og-nå-perspektiv og med henblikk på barns overgang til skolen. Boka er forskningsbasert og tematiserer blant annet:

- hvordan personalet kan skape et inkluderende og kreativt språkmiljø det siste året i barnehagen
- hva 5- og 6-åringene innehar av språklig kompetanse
- hvordan personalet i barnehagen kan støtte de eldste barnas andrespråkutvikling
- hvordan kartlegging kan forstås som en del av barnehagens språkarbeid
- hvordan de eldste barnehagebarnas lek, estetiske opplevelser og tekstlige uttrykk er vesentlig for deres danning

Redaktørene, Cecilie Dyrkorn Fodstad og Ingvild Alfheim, har skrevet boka sammen med Christine B. Østbø Munch og Marit Semundseth.

Detailed information

  • Pages: 224
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215028606
  • Publication date: 31.05.2018
  • Book group: 215

Ingvild Alfheim

Ingvild Alfheim er førstelektor i norsk ved Institutt for barnehagelærerutdanning, OsloMet - storbyuniversitetet og er også tilknyttet Lesesenteret i Stavanger. Hun har tidligere jobbet som barne- og ungdomsbokredaktør i Gyldendal Norsk Forlag, og har skrevet litterære analyser av litteratur, særlig barnelitteratur, i nasjonale tidsskrift. Hun forsker på barnebokformidling og lesing av barnelitteratur. Sammen med Cecilie Fodstad har hun gitt ut læreverket "Skal vi leke en bok? Språktilegnelse gjennom bildebøker" (2014).
More about the author

Cecilie Dyrkorn Fodstad

Cecilie Dyrkorn Fodstad er førstelektor i norsk ved DMMH. Hun har skrevet flere vitenskapelige artikler og bokkapitler, samt populærvitenskapelige artikler innen forskningsområdene barnelitteratur, litteraturdidaktikk og norsk som andrespråk.
More about the author

Marit Semundseth

Marit Semundseth er førstelektor i norsk ved Dronning Mauds Minne, Høgskole for barnehagelærerutdanning. Hennes forskningsinteresser er primært knyttet til temaene barns multimodale tekstproduksjon i barnehage, hjem og i grunnskolens 1. trinn og overgangen fra barnehage til skole. Hun har publisert sin forskning i vitenskapelige tidsskrifter og vært bidragsyter i flere fagbøker.
More about the author

Christine B. Østbø Munch

Christine B. Østbø Munch er førsteamanuensis ved Dronning Mauds Minne, Høgskole for barnehagelærerutdanning. Hun har en ph.d. i nordisk språkvitenskap og har forsket på skandinaviske språk og dialekters syntaks.
More about the author