Choose format

NOK 699
Expected 12/12/21

Stadnamnlova

Lovkommentar

Detailed information

  • Pages: 300
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215036649
  • Publication date: 12.12.2021
  • Book group: 221
Stadnamnlova skal sikre stedsnavns verdi som språklige kulturminner. Stedsnavn skal ha en skriftform som er praktisk, ikke skygger for meningsinnholdet og som bidrar til aktiv bruk av navnene. Denne kommentaren inneholder en grundig omtale av hver enkelt paragraf i loven og henvisninger til sivilombudsmannspraksis.
Boken retter seg mot jurister og andre med interesse for stedsnavn, herunder departementet og forvaltningen.

Brynjar Mørkved

Brynjar Mørkved er advokat med egen praksis og tidligere leder og medlem av flere regjerings- og departementsoppnevnte utvalg.
More about the author