Choose format

In stock
NOK 799

Statistikk - en bayesiansk tilnærming

Dette er den første norske læreboken i grunnleggende statistikk med forankring i den bayesianske skolen.
Det er tradisjonelt to skoler innenfor statistikken: den bayesianske og den frekventistiske. Den bayesianske tilnærmingen er mer intuitiv, og den vektlegger forståelse mer enn pugging. Leseren får utviklet sin statistiske intuisjon på flere nivåer og blir utfordret til å tenke kritisk omkring faget. Med et folkelig språk, gode begrepsforklaringer, mange eksempler, illustrasjoner og oppgaver med løsningsforslag loses leseren gjennom statistikken på en lett forståelig måte.

Det filosofiske skillet mellom de to statistiske skolene går som en underholdende tråd gjennom boken. Både bayesianske og frekventistiske metoder forklares, og det vises hvordan disse henger sammen.

Boken er skrevet til statistikkfaget ved ingeniør- og økonomistudier, men kan også leses av andre som ønsker en innføring i statistikk og statistiske metoder.


Førsteamanuensis Svein Olav Nyberg er matematiker med sannsynlighetsteori som spesialfelt. Han har undervist i statistikk ved Universitetet i Agder siden 2008.

Detailed information

  • Pages: 504
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215026374
  • Publication date: 12.12.2016
  • Book group: 219

Svein Olav Nyberg

Svein Olav Glesaaen Nyberg er førsteamanuensis ved Universitetet i Agder. Han er utdannet matematiker med sannsynlighetsteori som spesialfelt og har undervist i statistikk ved Universitetet i Agder siden 2008.
More about the author