Choose format

In stock
NOK 399

Statistikk og dataanalyse, 9. utgave

Arbeidshefte med bruk av programvare og løsning av case
Inneholder veiledning i bruk av dataverktøy, løsningsforslag til oppgavene i hovedboken samt ulike case.

Del A av arbeidsheftet går igjennom hvert kapittel i læreboken med kommentarer, spørsmål og svar til hovedpunktene. Det vises hvordan verktøy som Excel og Statark kan benyttes til sentrale regneoperasjoner, og spesielt hvordan SPSS-utskriftene i hovedboken er laget. Ved slutten av hvert kapittel finner du løsningsforslag til oppgavene i hovedboken.

Del B av arbeidsheftet inneholder seks konkrete eksempler. Det vises i detalj hvordan disse kan løses ved hjelp av SPSS, Excel og Statark. Dette er spesielt nyttig som eksamensforberedelse.

Detailed information

  • Pages: 256
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215009957
  • Publication date: 15.12.2006
  • Book group: 219

Fred Wenstøp

Fred Wenstøp er professor i beslutningsanalyse ved Handelshøyskolen BI der han i mange år har vært ansvarlig for grunnkursene i statistikk.
Hans interessefelt er foruten statistikk også strategi og miljøvern.
Fred Wenstøp er cand.real fra Universitetet i Oslo og Ph.D i Management Science fra University of California, Berkeley
More about the author