Choose format

In stock
NOK 1 079

Statsforfatningen i Norge

11. utgave
«Statsforfatningen i Norge» er et standardverk innen norsk juridisk litteratur, og redegjør for de grunnleggende rettsreglene for vårt statsstyre. Den fremstiller og analyserer de vidtrekkende konstitusjonelle reformer som ble vedtatt gjennom grunnlovsendringene i 2014, 2015 og 2016.
Boken gir en bred innføring i rettsreglene for norsk statsstyre. At borgernes rettigheter i økende grad er blitt nedfelt i grunnlov og lov, har ført til en sterkere rettsliggjøring av politiske spørsmål. På denne måten har statsforfatningsretten også blitt et mer praktisk juridisk fag som advokater, forvaltningsjurister og dommere i større grad må forholde seg til.

Detailed information

  • Pages: 704
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215017648
  • Publication date: 25.09.2017
  • Book group: 211

Arne Fliflet

Arne Fliflet har vært høyesterettsadvokat og sivilombudsmann og har lang erfaring fra undervisning i statsforfatningsrett.
More about the author