Choose format

NOK 399
Expected 10/19/22

Sted, fellesskap og framtid

Erik Loranges idealer og dagens samfunnsplanlegging
I denne boken tar forfatterne opp viktige utfordringer i dagens by- og regionplanlegging. Samtidig hedrer og hyller de Erik Lorange som fylte 100 år 8. mars 2019, ved å legge hans ideer og forbilder til grunn for de ulike artiklene.

Erik Lorange (1919-2019) er en ruvende skikkelse i norsk planhistorie. Som arkitekt og planlegger var han helt sentral i gjenreisningen av Finnmark og Nord-Troms etter krigen. Det er særlig tre forhold ved Erik Loranges virke forfatterne ønsker å fremheve med dette bokprosjektet:

For det første var han en ydmyk fagperson som gikk inn i sine ulike oppgaver med kunnskap, demokratiske holdninger og ikke minst med en genuin humanisme som sentrale verdier.

For det andre var han med i den faglige utviklingen innen by- og regionplanlegging i Norge i 40 år, fra 1945 til midten av 1980-tallet.

For det tredje var han gjennom sine bøker en engasjert talsperson for stedsforankret planlegging. Dette betyr at regional tenkning, tverrfaglig samarbeid, demokratisk deltakelse og tredimensjonal byplanlegging var sentralt i Erik Loranges arbeid. Disse temaene er fremdeles høyaktuelle, lokalt og globalt.

Målgruppen for denne boken er både fagpersoner og andre med interesse for by- og regionplanlegging, i et historisk, samtidig og framtidsrettet perspektiv.

De fleste av bidragsyterne har tilknytning til Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), gjennom utdanning eller som vitenskapelig ansatte med lang erfaring.

Detailed information

  • Pages: 270
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215037288
  • Publication date: 19.10.2022
  • Book group: 214

Sigmund Asmervik

Sigmund Asmervik er sivilarkitekt og professor emeritus.
More about the author

Morten Clemetsen

Morten Clemetsen er på professor på Institutt for landskapsarkitektur på NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.
More about the author