Choose format

NOK 399
Expected 6/29/21

Sted, fellesskap og framtid

Erik Loranges idealer og dagens samfunnsplanlegging

Detailed information

  • Pages: 270
  • Language: Bokmål
  • ISBN: 9788215037288
  • Publication date: 29.06.2021
  • Book group: 214
Erik Lorange (1919-2019) er en ruvende skikkelse i norsk planhistorie. Som arkitekt og planlegger var han helt sentral i gjenreisningen av Finnmark og Nord-Troms etter krigen.

Lorange var en forkjemper for medvirkning og tverrfaglighet i byutvikling. Med utgangspunkt i Loranges faglige innsats gjennom et langt liv diskuterer denne antologien sentrale utfordringer i dagens by- og samfunnsplanlegging. Kapitlene tar særlig for seg regionplanlegging, tverrfaglighet og stedsutvikling og behandler aktuelle stedlige utfordringer knyttet til klimaendringer og bærekraftig omstilling, sosial bærekraft, stedsforståelse i tid og rom, systemperspektiv på nasjonale og internasjonale lover og regelverk i planleggingen, økonomiske modeller og rettigheter.

Boka retter seg mot samfunnsplanleggere, arkitekter, landskapsarkitekter og andre med interesse for urbane og rurale transformasjonsprosesser, i både historisk og framtidsrettet perspektiv.

Sigmund Asmervik

Sigmund Asmervik er sivilarkitekt og professor emeritus.
More about the author

Morten Clemetsen

Morten Clemetsen er på professor på Institutt for landskapsarkitektur på NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.
More about the author