Choose format

NOK 1 299
Expected 10/30/24

Stiftelsesloven

Lovkommentar
Stiftelsesloven regulerer stiftelsene i Norge. Loven inneholder blant annet regler om fremgangsmåten ved opprettelse av stiftelser, hvordan stiftelser skal organiseres, og hvordan de kan forvalte sin kapital. I tillegg angir loven vilkår som må oppfylles for å gjøre endringer i en stiftelses vedtekter eller for å oppheve stiftelsen. Denne kommentaren inneholder en grundig omtale av hver enkelt paragraf i loven med henvisninger til aktuell praksis.

Detailed information

  • Pages: 350
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215034461
  • Publication date: 30.10.2024
  • Book group: 221

Jacob S. Bjønness-Jacobsen

More about the author