Choose format

NOK 419

Stø kurs

Norske elevers kompetanse i naturfag, matematikk og lesing i PISA 2015
PISA (Programme for International Student Assessment) er en internasjonal undersøkelse av 15-åringers kompetanser i noen sentrale fagområder - lesing, matematikk og naturfag. Naturfag er hovedområde i PISA 2015. Undersøkelsen gjennomføres hvert tredje år. I PISA 2015 er hele undersøkelsen for første gang gjennomført digitalt. Det har blant annet gitt mulighet for å ha med nye typer oppgaver, for eksempel interaktive simuleringsoppgaver i naturfag.

Denne rapporten presenterer resultater fra den sjette gjennomføringen av PISA-undersøkelsen. Noen sentrale spørsmål som blir undersøkt, er:

- Hvordan har norske elevers kompetanser i lesing, matematikk og naturfag endret seg over tid?
- I hvilken grad er norske elever i stand til å bruke kunnskap i ulike kontekster?
- Hvordan er norske resultater sammenliknet med resultater i de andre nordiske landene?
- Hvilke holdninger har norske elever til naturfag, og hvordan oppfatter de undervisningen i naturfag?
- Hvordan opplever norske elever læringsmiljøet i skolen?

Marit Kjærnsli og Fredrik Jensen ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) ved Universitetet i Oslo er redaktører for boka. Øvrige bidragsytere er Tove S. Frønes, Ove Edvard Hatlevik, Guri A. Nortvedt, Andreas Pettersen og Anubha Rohatgi, alle ved ILS.

Detailed information

  • Pages: 228
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215027470
  • Publication date: 05.12.2016
  • Book group: 225

Fredrik Jensen

Fredrik Jensen (f. 1982) er forsker ved ILS, UiO. Han er utdannet realfagslærer og har en doktorgrad i naturfagdidaktikk. Han har jobbet med PISA-undersøkelsen siden 2013 og har vært prosjektleder for PISA 2018.
More about the author

Marit Kjærnsli

Marit Kjærnsli er førsteamanuensis ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) ved Universitetet i Oslo og prosjektleder for PISA 2009, noe hun også var for PISA 2003 og 2006. Hun har vært med på flere empiriske undersøkelser om realfagenes situasjon i skolen og om elevenes kunnskaper i og holdninger til naturfag. Hun har flere års erfaring fra skolen. Kjærnsli er medforfatter av bøkene som presenterer PISA-resultatene: "Rett spor eller ville veier?" (2004) og "Tid for tunge løft" (2007).
More about the author