Choose format

NOK 949
Expected 10/27/25

Strafferetten

Lærebok i alminnelig strafferett
«Strafferetten. Lærebok i alminnelig strafferett» behandler den alminnelige strafferetten. Den gir en grundig redegjørelse for straffens formål og virkninger, ansvarslæren, reaksjonslæren og straffejurisdiksjon.

Boken er nyttig for studenter som studerer strafferett, samt advokater, dommere og andre som arbeider med strafferett.

Detailed information

  • Pages: 400
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215028859
  • Publication date: 27.10.2025
  • Book group: 211

Jo Stigen

Jo Stigen er professor ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo.
More about the author