Choose format

Coming for sale
12/11/23
NOK 399

Strategi for bærekraftig forretningsdrift

Fra teori til handling
Bærekraftige bedrifter kan være både konkurransedyktige og lønnsomme. Å ta vare på folk og miljø er nødvendig for å lykkes i en verden der både bedriftens kunder og eiere er stadig mer bevisste. Selskaper som verdsetter bærekraft og samfunnsansvar er fremtiden.

I denne boken viser forfatteren hvordan vi kan tenke nytt om sammenhengen mellom samfunnsansvar og forretningsdrift. Boken er nyttig for bedriftslederen som vil lykkes med å håndtere overgangen til en mer ansvarlig og bærekraftig måte å drive forretning på. Du lærer hvordan du i praksis kan ta i bruk FNs bærekraftsmål, og hvordan du skal forholde deg til nye reguleringer som for eksempel regnskapslov, krav til leverandørkjeden, rapportering, ESG og finans.

Med sin trinnvise strategiske modell for bedrifters tilnærming til bærekraft, viser forfatteren hvordan akademisk teori blir konkretisert i praksis. Boken er full av eksempler fra både store og små bedrifter, slik at du kan finne både inspirasjon og gjenkjennelige utfordringer. Den er skrevet for studenter og bedriftsledere som ønsker å lære seg de beste strategiene for bærekraftig forretningsdrift.

Detailed information

  • Pages: 280
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215056708
  • Publication date: 11.12.2023
  • Book group: 212

Caroline D. Ditlev-Simonsen

Caroline D. Ditlev-Simonsen er professor ved Handelshøyskolen BI. Hun har arbeidet med miljø, bedrifters samfunnsansvar og bærekraft i over 30 år - i næringslivet, organisasjoner og akademia.
More about the author